School Internship Programme for B.Ed. Session – 2016-18 2nd year is going on..

M.L.T. COLLEGE, SAHARSA

Department of Education (B.Ed.)

List of Student-teachers for School Internship of Session 2016-2018 2nd Year

Practice Teaching School – High School, Sourbazar, Saharsa

Name of the Incharge:- (i) Dhananjay Singh Yadav

Sl.No. Name of Trainee Roll No
1 Mukesh Kumar 8
2 Pradeep Kr. Mandal 42
3 Rahul Kumar 63
4 Raj Kumar 43
5 Dhananjay Kumar 44
6 Ranjan Kumar 49
7 Rupesh Kumar 53
8 Amit kumar 75
9 Santosh Kr. Mahton 78
10 Kailash Kumar 94
11 Pankaj Kumar 2
12 Dharmendra Kumar 45
Practice Teaching School – Gajadhar Sahu, H/S, Sourbazar, Saharsa

Name of the Incharge:- (i) Dr. N N Nandan

Sl.No. Name of Trainee Roll No
1 Anil Kumar 21
2 Ansar Alam 18
3 Pankaj Kumar Prabhakar 30
4 Hari Shankar 27
5 Chandrabhushan Kr 38
6 Anish Kumar 50
7 Ganesh Soren 46
8 Viniti Kumari 36
9 Jawahar Kr Ram 91
10 Bhupati Kumar 62
11 Sunil Kumar 13
12 Shailendra Ram 57
13 Suman Kumar 70
 Practice Teaching School – Middle School, Rahuamani, Saharsa

Name of the Incharge:-  Md. Naushad Alam, Asst. Prof.

Sl.No. Name of Trainee Roll No
1 Akshay Kumar 4
2 Rakesh Kumar 11
3 Dhananjay Kumar 25
4 Gopal Saran 28
5 Md.Aftab Alam 10
6 Pawan Kumar 48
7 Dhananjay Kumar 61
8 Rakesh Kumar 87
9 Rakesh Kumar 90
10 Rajeev Kumar Jha 33
11 Manoj Kumar 52
12 Anil Sah 54
Practice Teaching School – Fuldai Girls High School, Bangaon, Saharsa

Name of the Incharge:- (i) Dr. Rupesh Kumar Jha

Sl.No. Name of Trainee Roll No
1 Paras Kumar Jha 17
2 Vijay Kr Yadav 31
3 Govinda Kumar 34
4 Prem Kumar 12
5 Saurabh Kumar 79
6 RajaRam Kr Sharma 83
7 Suman Kumar 86
8 Sanjeev Kumar Jha 88
9 Binod Kr Mandal 84
10 Rakesh Ranjan 98
11 Rajeev Kumar 64
12 Pritam Kumar 71
Practice Teaching School – Kalawati High School, Bangaon, Saharsa

Name of the Incharge:- (i) Sudhir Kumar Sagar

Sl.No. Name of Trainee Roll No
1 Santosh Kr Yadav 23
2 Bhawesh Kr Singh 40
3 Ram Kumar ram 60
4 Vikash Kumar 74
5 Pramanand Yadav 69
6 Bhawesh Kr Ram 76
7 Rakesh Kumar 81
8 Brajesh Kumar 37
9 Chandan Kumar 96
10 Abhay Kumar 99
Practice Teaching School – Middle School, Jail Colony, Saharsa

Name of the Incharge:- (i) Kumari Smita Jha

Sl.No. Name of Trainee Roll No
1 Nilesh Kr Singh 67
2 Sumit Kumar 3
3 Pappu Kumar 9
4 Sundar Kumar 19
5 Prabhash Kr Prabhakar 20
6 Ajay Kumar 35
7 Surendra Kumar 51
8 Ram Kumar Mehta 65
9 Mukesh Kr Milan 85
10 Subham Saurabh 92
11 Pappu Kumar Yadav 41
12 Nitish Kumar 55
13 Aman Dev 100
14 Ritu Kumari 66
Practice Teaching School – Middle School, New Colony, Saharsa

Name of the Incharge:- (i) Niti 

Sl.No. Name of Trainee Roll No
1 Devdat Kumar Gupta 5
2 Sharad Kr Jha 14
3 Ajit Kumar 24
4 Ashish Kumar 32
5 Ramchandra Mandal 29
6 Ram Nivash Paswan 47
7 Chetan Kumar 72
8 Avdhesh kr Jaiswal 56
9 Saurabh Kumar 95
10 Chandan Kumar 97
11 Aayush Kr Munna 68
12 Kamal Kishor Mehta 77
13 Mayank Kumar 26
 Practice Teaching School – Middle School, Nariyar , Saharsa

Name of the Incharge:- (i) Jitendra Kumar

Sl.No. Name of Trainee Roll No
1 Ambika Kumar 7
2 Amrit Anand 15
3 Rahul Ranjan 22
4 Raja 73
5 Jayvind Kumar 58
6 Santosh Kumar 59
7 Neeraj Kumar 82
8 Kumari Kavita 39
9 Md.Parwej Alam 80
10 Indrajeet Kumar 89
11 Devendra Kumar 93
12 Ravi Kr Raj 6